ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΤΕ UP TO DATE!

Marketing Books

Τα διασημότερα βιβλία όλων των εποχών σχετικά με το marketing (κοινή λίστα από Amazon.com και Ebay)

  1. Marketing Secrets of a Mail Order Maverick : Stories & Lessons on the Power of Direct Marketing to Start a Successful Business, Create a Brand
  2. The Ultimate Sales Letter: Boost Your Sales with Powerful Sales Letters, Based on Madison Avenue Techniques
  3. Triggers: 30 Sales Tools you can use to Control the Mind of your Prospect to Motivate, Influence and Persuade.
  4. Advertising Secrets of the Written Word: The Ultimate Resource on How to Write Powerful Advertising Copy from One of America's Top Copywriters and Mail Order Entrepreneurs 
  5. Breakthrough Advertising: How to Write Ads That Shatter Traditions and Sales Records
  6. Tested Advertising Methods (Prentice Hall Business Classics) 
  7.  Ogilvy on Advertising
  8.  My Life in Advertising and Scientific Advertising (Advertising Age Classics Library) 
  9.  How I Made $1,000,000 in Mail Order-and You Can Too!
  10.  Magic Words That Bring You Riches